W związku z pojawiającymi się w przestrzeniu publicznej nieprawdziwymi oraz krzywdzącymi informacjami dotyczącymi zasad współpracy pomiędzy centralą Pro-Bike s.c. (obecnie w stanie likwidacji) a tzw. oddziałami we Wrocławiu, w Łodzi i w Warszawie, czujemy się w obowiązku przedstawić Państwu kilka faktów dotyczących naszej działalności, które mamy nadzieję pozwolą Państwu szerzej spojrzeć na całą sprawę.

Nie zgadzamy się na dalsze rozpowszechnienie przez Pana Jerzego Przybysza, wspólnika Pro-Bike`u nieprawdziwych i niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, zarówno „w świecie rowerowym” jak i prywatnie wśród wspólnych znajomych, dotyczących przyczyn likwidacji spółki Pro-Bike. Przekazywane przez Jerzego Przybysza informacje są nierzetelne i wprowadzają w błąd, ponieważ w sposób nieprawdziwy opisują przyczyny, które doprowadziły do obecnego stanu likwidacji spółki Pro-Bike.

Wskutek działań Pana Jerzego Przybysza naruszany jest prawnie chroniony wizerunek spółek, które przez lata obsługiwały oddziały Pro-Bike w Polsce, a także budowane latami ciężkiej pracy dobre imię tych firm. Powoływanie się na nieprawdziwe okoliczności powoduje bowiem negatywne skojarzenie spółek z działaniami nieuczciwymi, a przez to utratę ich renomy w opinii publicznej oraz podważenie zaufania tak potencjalnych klientów, jak i zaufania, jakim darzyli te firmy dotychczasowi klienci branżowi. Spółka Pro-Bike była prężnie rozwijającą się firmą, szanowaną i cenioną na rynku, a jednocześnie profesjonalną i godną zaufania. W związku z powyższym, nie pozostajemy obojętni na wszelkie podejmowane przez Pana Jerzego Przybysza próby jej zdyskredytowania w branży rowerowej.

Nie jest tajemnicą, że największym generatorem przychodów w Pro-Bike`u był wrocławski oddział. Nie jest tajemnicą, że oddział we Wrocławiu był z powodzeniem prowadzony i zarządzany przez Pana Jacka Omiecińskiego, syna Pana Piotra Omiecińskiego (współwłaściciela Pro-Bike`u) oraz Pana Pawła Skorupińskiego od 1997 r. Przez cały ten okres zarówno Pan Jacek, jak i Paweł byli mocno zaangażowani w realizację strategii Pro-Bike, a także wnieśli swój ogromy wkład w ostateczne decyzje podejmowane przez Pro-Bike dzięki swojemu ogromnemu doświadczeniu i znajomości rynku.

W rzeczywistości firma Pro-Bike w dużym stopniu opierała się na informacjach pochodzących z oddziałów, które miały bezpośredni kontakt z klientami. W ten sposób Pro-Bike był w stanie dobrać odpowiedni towar do odsprzedaży w poszczególnych oddziałach w zależności od penetracji rynku. Ponadto osoby prowadzące oddziały spółki Pro-Bike towarzyszyli właścicielom Pro-Bike`u we wszystkich międzynarodowych pokazach, tj. Eurobike i mieli wspaniałą okazję spotykać tam partnerów biznesowych.

Z wielkim niepokojem odbieramy wszelkie docierające do nas sygnały podważające wypracowany przez wiele lat prestiż spółki Pro-Bike budowany również dzięki zaangażowaniu Pana Jacka Omiecińskiego oraz Pawła Skorupińskiego w realizację strategii Pro-Bike`u. To oni wnieśli swój ogromny wkład w ostateczne decyzje podejmowane przez Pro-Bike dzięki swojemu ogromnemu doświadczeniu i znajomości rynku. Mając na uwadze interes likwidowanej spółki, a także interes spółki Bike-SkiCenter s.c., która przejęła prowadzenie dotychczasowe obowiązki (sprzedaż detaliczną, hurtową oraz import towarów) we Wrocławiu przeciwstawiamy się wszelkim próbom naruszającym tożsamość przedsiębiorstwa i wciąż cieszącą się znakomitą opinią na rynku.

Jednocześnie wskazujmy na rzeczywiste i jedyne powody zakończenia współpracy pomiędzy oddziałami jak i wspólnikami Pro-Bike, pomimo osiągania przez lata bardzo dobrych wyników finansowych. Wszelkie inne powielane przez Pana Jerzego Przybysza treści są niezgodne z prawdą, mają charakter wyłącznie dezinformacyjny i mają na celu wprowadzenie Państwa w błąd. Informujemy, że rzeczywistą przyczyną zakończenia współpracy pomiędzy oddziałami, jak i pomiędzy wspólnikami Pro-Bike były niekorzystne propozycje zmian w zasadach współpracy Pro-Bike`u z oddziałami, które składał Panu Piotrowi Omiecińskiemu Pan Jerzy Przybysz. Propozycje te, polegające na żądaniu narzucania większych obciążeń na spółki Meritum (obecnie Bike SkiCenter s.c.), Cabrio i Rower-Max, które w imieniu Pro-Bike`u prowadziły sprzedaż w oddziałach we Wrocławiu, w Warszawie i w Łodzi, a więc działań szkodliwych i niekorzystnych z punktu widzenia biznesowego. Propozycje te spotkały się ze stanowczym sprzeciwem Pana Piotra Omiecińskiego, a także prowadzenia przez Pana Jerzego Przybysza jakichkolwiek spraw Pro-Bike`u bez zgody Piotra Omiecińskiego. Pan Jerzy Przybysz zadeklarował wówczas również dążenie do likwidacji spółki Pro-Bike, co powodowało, że wszelkie próby Pana Piotra Omiecińskiego zmierzające uzdrowienia zaistniałej sytuacji spotykały się ze stanowczym oporem Pana Jerzego Przybysza.

Podjęte przez Pana Jerzego Przybysza działania niszczące Pro-Bike odbiły się na wynikach samej spółki Pro-Bike, jak i spółek obsługujących sprzedaż w jej oddziałach.

Wyjaśniamy, że faktycznie likwidacja Pro-Bike rozpoczęła się w kwietniu 2019 r. po zatrzymaniu przez Pana Jerzego Przybysza dostaw towarów, natomiast od 1 stycznia 2020 r. Pro-Bike jest w stanie formalnej likwidacji, po złożeniu przez Pana Jerzego Przybysza w dniu 25.09.2019 r. oświadczenia o wypowiedzeniu umowy spółki.

Nie wyrażamy zgody na dalsze powielanie przez Pana Jerzego Przybysza nieprawdziwych informacji dotyczących rzeczywistych powodów zakończenia współpracy pomiędzy oddziałami jak i wspólnikami spółki Pro-Bike, a w przypadku ich kontynuacji zostaną podjęte przez Nas odpowiednie kroki prawne chroniące interesy Naszych i likwidowanej spółki. Jednocześnie pragniemy Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby świadczone przez dotychczasowe oddziały w Polsce usługi spotykały się w dalszym ciągu z Państwa zadowoleniem i zaufaniem, którym dotychczas Państwo Nas obdarzyli.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.bike-skicenter.pl
oraz naszego panelu B2B: hurt.bike-skicenter.pl/ – w ramach bezpośredniego importu prowadzimy sprzedaż produktów marek:

  • KMC Chain
  • VP Components – Pedały, wkłady suportowe, chwyty
  • DDK – siodła oraz chwyty
  • Kalloy Uno – kierownice, sztyce podsiodłowe, wsporniki kierownicy
  • Giyo – pomki ręczne oraz podłogowe.

Nieustanie powiększamy naszą ofertę handlową dla:

  • montowni rowerowych
  • sklepów oraz serwisów rowerowych
  • klientów indywidualnych

Aktualne dane kontaktowe:

Wrocław
71 336 28 54
601 976 740
zamowienia@bike-skicenter.pl

Łódź
42 672 90 08
509 359 466
lodz@bike-skicenter.pl

Warszawa
609 170 059
warszawa@bike-skicenter.pl